اخبار و اطلاعیه

دومین جلسه درس اخلاق حضرت آیت‌الله کمیلی خراسانی در هفتم آذرماه 1400 در مسجد سلماسی در ادامه شرح اخلاقی، معرفتی کتاب «آداب الصلاة» حضرت امام خمینی (ره) برگزار شد.

دومین جلسه درس اخلاق آیت الله کمیلی خراسانی در مسج...

حضرت آیت‌الله کمیلی خراسانی همراه با جمعی از شاگردانشان در روز  30 آبان‌ ماه ۱۴۰۰ میزبان آیت الله نظری منفرد در محل موسسه پویندگان انوار توحید بودند.

دیدار آیت الله نظری منفرد با آیت الله کمیلی خراسان...

برگزاری اولین جلسه درس اخلاق با محوریت کتاب «آداب الصلاة» حضرت امام خمینی

گزارش خبری درس اخلاق آیت الله کمیلی در مسجد سلماسی...