من وحی الله الی داود

یا داود!

ترید و أرید، فإن اکتفیت بما اُرید ممَّا ترید کفیتک ما ترید، و إن أبیت إلا ما ترید أتعبتک فیما ترید، و کان ما اُرید.

 

المطالب السلوکیه، صفحه54 (المطلب السابع)

2727d1c5db-5b86d8d5c2fbb87e008b6a3c

جدول المحتويات

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در digg
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print
اشتراک گذاری در telegram