بازدیدها: 315

عنوان کلیپ صوتیکلید واژه هامدت حجم (مگابایت)دانلود
اهل سلوک نمی توانند با اهل غفلت دوستی کنند01:342.17
گریه ها و ندبه های اهل بیت تصنعی نبوده استخوف قلبی / همام01:352.18
صبر با مردم01:392.28
صبر با خدا03:034.21
افزایش صبر در سلوکشکر / توبه از عبادات04:055.68
از بین بردن حجاب دوئیتمن ذهنی / تفرق00:300.7
تحمل آزار مردم لازمه سلوکصبر / تحمل01:302.08
اهمیت نیت در راه سلوکتسلیم / سختی راه سلوک03:423.64
لزوم جستجوی علت عزم سالک در راه خدا03:184.59
ادب سالکترد استاد / ملازمت04:396.62
رنگ خداترک عادات01:322.23
سرمستی سالکاستقامت سالک 02:002.99
محبت و رجاء زیاد، عاملی برای سقوط سالکعمل به شرع دین / شادی قلبی03:034.44
زهد عارفزاهد / تعلق قلبی به دنیا01:121.89
ترک سالک02:273.60
بالاترین درجه فقرانقطاع درونی / غربت02:303.68
آیا بانوان می توانند عارف شوند؟عرفان بانوان / عواطف زنانه02:542.65