شعرخوانی به مناسبت میلاد با سعادت حضرت علی «علیه‌السلام»

دانلود کلیپ تصویری 


علي (ع) عليم و علي (ع) عالِم و علي (ع) اَعلم
علي (ع) وليّ و علي (ع) والي و علي (ع) والاست

علي (ع) حقيقت روح و تمام عالم جسم
علي (ع) سفينه نوح و همه جهان درياست

علي (ع) مدرس جبريل در شناخت حق
علي (ع) معلّم آدم به عَلَّمُ الاَسماست

علي (ع) تمامي دين، بغض او تمامي کفر
علي (ع) ولي خدا، خصم او عدوي خداست

علي (ع) بود پدر امّت و برادر من
علي (ع) سفير خدا و علي (ع) امير شماست

عليست (ع) حج و علي (ع) کعبه و علي (ع) زمزم
علي صفا و علي (ع) مروه و علي (ع) مسعاست

علي صراط و علي محشر و علي (ع) ميزان
علي بهشت و علي کوثر و علي (ع) طوباست

علي (ع) چو شخص پيمبر (ص) هماره بي مانند
علي (ع) چو ذات الهي هميشه بي همتاست

علي شهيد و علي (ع) شاهد و علي (ع) مشهود
علي پناه و علي ملجأ و علي (ع) مُنجاست

علي اذان و اقامه علي (ع) رکوع و سجود
علي قيام و قعود و علي (ع) سلام و دعاست

علي (ع) حقيقت توحيد بر زبان کليم
علي (ع) تجلّي طور و علي (ع) يد بيضاست

علي (ع) وصيّ و دَمُ و لَحْمُ و نَفْسِ پيغمبر
علي (ع) ابوالحسنين است و شوهر زهراست

علي (ع) است حق و حقيقت به دور او گردد
علي (ع) است عدل و عدالت به خط او پوياست

علي (ع) محمّد (ص) و فرقان و نور و کوثر، قدر
علي (ع) مزمّل و ياسين و يوسف و طاهاست

علي (ع) به قول محمّد (ص) درِ مدينه علم
ز در درآي که راه خطا هميشه خطاست

غلامرضا سازگار


یک قـبله دارد عاشـقـان آن هم علی مرتضاست
یک شـمع دارد عـارفـان آن هم علی مرتضاست

یک جلوه دارد این جهان آن هم علی مرتضاست
یک روح دارد شــیعـیان آن هم علی مرتضاست

یک راه دارد رهـــروان آن هم علی مرتضاست
یک نابغه دارد زمان آن هم علی مرتضاست

قدسی شجر نیکو ثمر والا گهر صاحب نظر
فرخنده فر بهجت اثر احمد سیر قرص قمر

هم دادور هم دادگر قدرت قدر فخر بشر
هم نامور هم تاجور هم صاحب تیغ دو سر

بر خرمن هر خیره سر ریزد ز تیغ خود شرر
یک یل فقط دارد یلان آن هم علی مرتضاست

شمس الضحی بدر الدجی میر هدی نور خدا
هم مقتدا هم رهنما هم ابتدا هم انتها

هم دلربا هم دلگشا خیبر گشا مشکل گشا
هم بی ریا هم با صفا هم با حیا هم با وفا

هم کیمیا رمز دوا سر شفا راز بقا
یک راز دارد قدسیان آن هم علی مرتضاست

هم با حسـب هم با نسـب هم بوالعجب کنـزادب
هم منتخب هم منتصب هم منتجب محبوب ربّ

دوراز طرب در تاب و تب صدها دعا در زیر لب
فیض رجب فخر عرب با ذکر رب هر نیمه شب

بـهــر یـتیمـان عـرب مـی برد او نـان و رطـب
یک یار دارد بیکسان آن هم علی مرتضاست

لشکر ازو خیبر ازو سنگر ازو کشور ازو
محشر ازو کیفر ازو باور ازو داور ازو

زمزم ازو تسنسم ازو کوثر ازو ساغر ازو
مسجد ازو محراب ازو طاعت او منبر ازو

بوی خوش گلزارها مجمر ازو عنبر ازو
یک تاج گل دارد شهان آن هم علی مرتضاست

بی مثل در روی زمین پیرایه عرش برین
شاگرد ختم المرسلین استاد بر روح الامین

بنت اسد را نازنین ناز آفرین راز آفرین
عرش متین و آهنین حصن حصین یعسوب دین

شد قبله اهل یقین مولا امیر المومنین
یک میر دارد مومنان آن هم علی مرتضاست

سیر الی الله راه او روشن دل آگاه او
قران کتاب الله او ایمان تجلیگاه او

خندق نمایشگاه او بنگر به عز و جاه او
کعبه ولادتگاه او مسجد شهادتگاه او

عشاق خاطر خواه او شاگرد دانشگاه او
یک پیر دارد ملک جان آن هم علی مرتضاست

او قاسم النار است و بس حق را طرفدار است و بس
او محرم یار است و بس آگه ز اسرار است و بس

تنها علمدار است و بس سالار و سردار است و بس
او خصم اشرار است و بس او مرد پیکار است و بس

مظلوم ادوار است و بس محروم اعصار است و بس
یک سرو دارد بوستان آن هم علی مرتضاست

نام علی پیرایه ام حب علی سرمایه ام
من تاجری پر مایه ام با عرشیان هم پایه ام

ای خاکیان افلاکیان من با علی همسایه ام
خوش زاد دارد یک نشان آن هم علی مرتضا

(سید حسن خوشزاد)

نظرات