فیلم بیانات آیت الله کمیلی در فضایل امیرالمومنین حضرت علی (ع) در شبکه استانی لرستان افلاک در ۲۱ رمضان ۱۴۳۹

نظرات