دانلود صوت سخنرانی فقه و احکام آیت الله کمیلی

عنوان سخنرانیتاریخ سخنرانیحجم فایل (مگابایت)مدت سخنرانیدانلود
احکام روزه -نیت روزه 1396/03/0814.600:10:40
احکام روزه -باقى ماندن بر جنابت و حيض و نفاس تا اذان صبح 1396/03/096.0700:06:37
احکام روزه-روزه های حرام1396/03/1011.800:11:56
روزه مسافر+احکام تقلید1396/03/116.5300:16:24
احکام روزه- پرداخت کفاره1396/03/1217.800:21:06
کفاره نذر1396/03/138.900:19:58
احکام روزه- مبطلات روزه1396/03/146.5700:16:30
احکام روزه- خوردن و آشامیدن1396/03/118.3800:18:40
ارث1396/03/17600:12:43
احکام روزه- مبطلات روزه-قی کردن1396/03/216.5800:14:11
احکام روزه-زکات فطریه (قسمت اول)1396/04/0117.500:18:133
احکام روزه-زکات فطریه (قسمت دوم)1396/04/015.600:05:11
احکام بانک ها و مضاربه و ربا1396/08/206.2600:13:40
احکام نماز آیات (تفسیر سوره زلزال - علت حقیقی زلزله )1396/08/2115.200:44:05
رشوه خواری1396/08/21700:15:17