بسم الله الرّحمن الرّحیم

لاحول و لا قوه الا بالله العلی العظیم

€Œوصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

باب هشتاد و یکم از کتاب مصباح الشریعه

فساد

سالک باید تمام کارهایش را با قصد قربت انجام دهد جلسه با قصد قربت می اید ، می خوابد با قصد قربت ، غذا می خورد با قصد قربت هر کاری را شما اولش با یک توجه و قصد قربتی انجام دهید تراکم پیدا کرده در شما جمع می شود و در شما نقش می بندد و یک روزی شما خواهید دید ذره ذره ها و تذکرات پی در پی در شما یک قوت وتوانی ایجاد کرده و هر لحظه و حالی همواره با یاد او بسر می برید، دیگر مزاحمی در خود نمی بیند اگر چه در بین مردم هست ولی دلش با مردم نیست .استاد جلسه ، قرآن ، مطالعه شرح احوال بزرگان و عرفا و … همه برای سلامت روح و روان موثر است اگر انسان یک ذرّه سستی بکند از آن طرف به طور نا خود اگاه این شارژی را که با زحمت جمع کرده کم می شود و او احساس یاس می کند علت این یاس خود انسان است که نتوانسته درست بهره برداری بکند و اوقات را منظم و مرتب کند و این خیلی مهم است.

درختی که ریشه اش خراب است میوه های ان نیز خراب می شود مانند درختان خرمایی که ریشه خراب دارند و خرمایشان شیرین نیست و تنها ظاهر خوبی دارند پس نمی شود کسی در ریشه درست باشد امّا ظاهرش نادرست باشد حتماً یک جای کار او گیر دارد که ظاهر و باطن او یکی نیست واگر این رذایل را از درون پاک کند و ثابت قدم باشد از درون به ظاهر ترشّح کرده چرا که ظاهر عمل تابع نیّت و باطن آن است چرا می گویند اصل و اساس هر عمل نّت است چون اگر نیّت پاک باشدان عمل هم دارای ارزش است عملی که به ظاهر صالح باشد ولی در باطن نیت صالح نداشته باشد مانند میوه ای است که ظاهر زیبا و باطن بی طعم و مزه ای دارد اگر بنا باشد بنده ای به خدای خود خیانت کند اینطور است که به ظاهربگوید که بنده تو هستم اما در درون خود بندگی واقعی نبیند یا خدا کارهایی از او خواسته است و او خیانت می کند مثلاً امانتداری در امانت خیانت می کند یا نماز را با شرایط خاصی خواسته و او در نماز کم می گذارد با چشم و گوش او خیانت می کند و از همه بالاتر سر او خیانت می کند یعنی ته ته دل و عمق دل انسان آن اراده و معرفت و عشق بایدبرای خدا باشد انسان باید به دوستش وفادار باشد ن چه دوستی بالاتر از خدا یعنی در دل خود غیر خدا و دشمنان خدا و آن چیزها و کارهایی را که خداوند دوست ندارد آنها را نیز دوست داشته باشد ،انسان که دو تا قلب ندارد که یک دل جای دشمنان خدا و یک دل جای دوستان خدا باشد حالا اگر یک بنده پرده دری کرد و بیشرمی کرد خداوند هم ستّاریتش را از او بر می دارد و او را رسوا می کند ، خیلی ها بودند که ادعای دوستی با خدا را می کردند چون تظاهر کرده و سرّشان با ظاهرشان یکی نبود و خیانت کردند خدا انها را رسوا کرد آنها که با این فرد رفیق می شوند بالاخره می فهمند که این فرد راست می گوید یا دروغ بدترین فساد یک بنده این است که خداوند و محبوب واقعی را از دست بدهد و راضی شود عمری را به بطالت و غفلت مصرف کند ،چه چیزی موجب فساد باطن می شود؟ اسباب خرابی و فساد دل از سه عامل نشات می گیرد :۱- درازی آرزوهای یک انسان . زیرا ممکن است همین الان مرگش برسد لذا اگر آرزوی طولانی نداشته باشد و برای اینده نقشه نکشیده باشد و همیشه اماده مرگ باشد دیگر نمی تواند عمرش را بیهوده جای دیگری هزینه بکند.۲- حرص  یعنی طمع و رغبت زیاد به دنیا و زیور های ان و خواسته های نفس . ۳- تکبر و خود بزرگ بینی ، اینها همه موجب خرابی باطن و قلب انسان می شود که انسان باید آنها را پاکسازی کنداگر بخواهیم مصداق ان را پیدا کنیم می توان در قرآن داستان قارون و حضرت موسی (ع) را نام برد ،قارون شخصی است که در جمع آوری مال حرص و طمع داشت و دارای ارزو های طولانی بود که باعث شد با اینکه از قوم و خویش حضرت موسی (ع) بود از چشم خدا بیافتدو زمین او را با تمام اموالش ببلعد ریشه مشترک  این سه خصلت به طور کلی غفلت از یاد خداست و فراموشی الطاف و مهربانی و عطیه های خداوند است و به طور جزئی ریشه این رذایل نفس از محبت و علاقه و جمه اوری زیور آلات این دنیا و تبعیت از خواسته های نفس و دنبال شهوات نفس رفتن و دوست داشتن ستایش مردم است در حالی که عارف خوبی را از خود نمی بیند بلکه از خدا می بیند لذا اصلاًتوجه به نفس خود ندارد اصلاً خود را نمی بیند و خودش مطرح نیست تعریف های مردم را در باطن و درون خود به خدا نسبت می دهد و اصلاً توجه ندارد که اینها دارند با او صحبت می کنند و می گوید اینها با خدای من صحبت می کنند این تعریف ها از خداست برای اینکه هر چه من دارم از ناحیه و جانب اوست مثل این می ماند که ادم با خدا حرف بزند و شکر او را بکند و دیگر ریشه این رذائل پیروی از خواسته شیطان و خواطر نفسانی شیطانی است . از دستورات شیطان اطاعت کردن و حرف او را قبول کردن اینها می تواند عواملی برای رذائل و بدی های نفس باشد و ریشه تمام انها همانطور که گفتم غفلت از یاد خدا است حال این سؤال مطرح می شود که حالا که ما گرفتار این سه خصلت هستیم چطور اینها را از بین ببریم و چکار کنیم که این عوامل در ما مؤثر واقع نشود . امام صادق (ع) راهکار هایی را رائه کرده است :۱- باید از مردم بدخو ، بد اخلاق ، بد گفتار که گرفتار چنین صفاتی هستند و او را به این رذائل تشویق می کنند دوری کنیم پس یک عامل فرار کردن است و این فرار باید بصورت تدریجی باشد تا بعداً مزاحمی برای او نباشد. ۲- دنیا را باید به طور کلی ترک بکند حالا ان دنیایی که برای حفظ شئونات و احتیاجات و آبرو وکرامت یک مؤمن است این دنیای ممدوح است نه دنیای مذموم و ترک دنیا منظور ترک دنیای مذموم است و منظور امام از اعراض از دنیا ان دنیایی است که انسان را مشغول می کند و عمده اش محبت دنیاست آدم می تواند مثل حضرت سلیمان بین پادشاهی و دنیویّت را جمع کند اصل هم همین است عارف کامل که دلبستگی به دنیا ندارد و همه دنیا را از ان خدا می داند و هر جایی رود با خداست چه در خانه خود یا خانه دیگری باشد و به هر چیزی که چشم می اندازد آنجا را ملک خدا می بیند "ولله ملک السموات والارض" نمیتواند آنها را از او جدا ببیند پس ترک دنیا یعنی علایق و آن چیزهایی که از یاد خدا غافل می کند را ترک کند. ۳- باید راحتی را کنار بگذاردو طلاق بدهد از همان روز اول که من گرفتار عشق این راه شدم دیگر نباید دنبال لذت و راحتی و رفاهیّت نفس خودم باشم دیگر از حالا به بعد باید خیلی مشقّت و رنج و درد فراوان ودوری و هجران بکشم برای رسیدن به آن سر منزل از خیلی از راحتی های نفس باید گذشت. ۴- باید به عادت هایی که مردم دارند و رسم و سومات آنها توجه نکند و از رسومات خلق بیرون بیاید چون نمی تواند جنبه خلقی را از خالق جدا کند آنها که گرفتار رسومات هستند به همین ها دل خوش کرده اند مثلاً همین نمازی که می خوانیم باید آن را آخرین نماز خود بدانیم نه اینکه چون عادت کردیم نماز بخوانیم هرچند که عادت خوب خوب است ولی هر کاری را نباید بخاطر آن عادتی که کردیم انجام دهیم تا بتوانیم در آن کار اخلاص را پیاده کنیم منقطع شدن از عادت های پست و بد دنیا عاملی است برای نزدیک شدن به خدا.

اگر بخواهی شهوات را از بین ببری باید اصل و ریشه آن را پیدا کنی ،اگر حسد را می خواهی از بین ببری باید ببینی که ریشه آن کجاست تا انرا از بین ببری این راه کارهای بالا بسیار سنگین هستند حالا با چه نیرویی می توانیم آنها را پیاده کنیم این کار ها را با دوام یاد خدا می شود انجام داد اگردر دل مرتب خدا را یاد کنید کم کم اینها در دلت کم می شود . دیگر کاری که اینها را برای سالک راحت تر می کند این است که اذیت و ازار مردم را تحمل کنی ،اگر در خانه از خواهرت و مادرت و برادرت  آزار و اذیت می بینی این را تحمل کن نفست کشته تر می شود و به سمت خدا راغب تر می شود.

کسی که وارد سیر و سلوک می شود همه او را ملامت می کنند و به او حرف می زنند وقتی می گویند تو منزوی شده ای، تو دیوانه شدی و حرف های زیاد دیگر اگر راه مقدس است و صحیح دیگر چه کار دارد که دیگران سرزنش می کنند یا نه . این سرزنش را باید تحمل کنی این ملامتی شدن و سرزنش را به خود گرفتن کار انسان را اسان می کند یعنی هرچه انسان از مردم جدا می شود به خدا نزدیکتر می شود حتی گاهی بچه انسان نیز دشمن راه انسان می شود خانواده و قوم و خویش سالک او را شماتت می کنند این ها را تحمل کردن انسان را قوی می کند اگر آنها را انجام دادی کم کم عطوفت خدا را به خود جذب می کنی و می فهمی و حس می کنی که خدا به تو نظر د اشته است اگر اینها را به سراغ تو فرستاده است تورا دوست داشته ولی می خواست تو را بسمت خودش بکشاند تا تو مشغول انها نشوی .اسم شما از غافلان بیرون می آید و شما از ذاکرین می شوی دیگر از اسارت افکار شیطانی بیرون می ایی چون خود را درگیر نکردی و در خانه خدا را زدی اگر از این اسارت ها نجات پیدا کنید وارد حریم الهی می شوید خداوند می گوید من کریم هستم و در من سخاوت و رحمت و مهربانی و هرچه بخواهید هست ودیگر پا در بساط خدا می گذاری البته به شرطی که او اذن دهد انوقت از شر شیطان و نفس نجات پیدا می کنی هم صاحب کرامت می شویحالا چرا اینطور میشود چون او مهربان و بخشنده است و کرامات از جانب اوست و بنده را بطرف خودش می کشد و نزدیک می کند.

تواضع

بسم الله الرّحمن الرّحیم لاحول و لا قوه الا بالله العلی العظیم وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین باب هشتم تواضع ۱ـ تواضع تفسیر...

تاریخ انتشار: چهارشنبه، ۱۳۹۵/۰۶/۰۳

اطلاع‌رسانی در خصوص برگزاری مراسم روز شهادت حضرت امام رضا «علیه‌السلام»
به اطلاع می‌رساند به حول و قوه الهی مراسم روز شهادت حضرت امام رضا «علیه‌السلام» با سخنرانی فقیه عارف حضرت آیت الله کمیلی خراسانی «...
نشست منطق الگوی فقهی اخلاقی کارگزاران سالک در دولت اسلامی
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی حضرت آیت‌الله کمیلی نشست علمی «منطق الگوی فقهی اخلاقی کارگزاران سالک در دولت اسلامی» با حضور حضرت آیت‌الله کمیلی خراسانی، رئیس...
سخنرانی آیت الله کمیلی خراسانی به مناسبت ارتحال شیخ محمد صادق کمیلی
بسم الله الرحمن الرحیم روح ملکوتی حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمد صادق کمیلی «رضوان الله تعالی علیه» اخوی بزرگوار حضرت آیت الله کمیلی...
شیخ محمد صادق کمیلی محصل خراسانی به لقای معبود شتافتند.
انا لله و انا الیه راجعون بسمه تعالی با تالم روحی و تسلیم در پیشگاه الهی، به اطلاع دوستان می‌رساند برادر گرانقدر حضرت استاد، حضرت...
دعا جهت سلامتی کامل حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمد صادق کمیلی
متن درخواست آیت الله کمیلی خراسانی برای دعا، جهت سلامتی کامل حاج شیخ محمد صادق کمیلی   هو الشافی برادر اینجانب حجت الاسلام و المسلمین...
دفع ویروس کرونا
بسم الله الرحمن الرحیم حضرت آیت الله کمیلی خراسانی روز پنج‌شنبه مورخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸ ( مصادف با ۲۴ رجب ۱۴۴۱ ه.ق.) جهت دفع بیماری...
اطلاعیه مراسم برگزاری جشن ولادت بانوی دو عالم
بسم الله الرحمن الرحیم اطلاعیه مراسم برگزاری جشن ولادت بانوی دو عالم به اطلاع می‌رساند مراسم جشن میلاد بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا «سلام...
پیام حضرت آیت اللّه کمیلی خراسانی در سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی
  پیام حضرت آیت اللّه کمیلی خراسانی در سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بسم اللّه الرحمن الرحیم   تحقق حکومت الهی و اهتزاز...
آغاز سفر تبلیغی حضرت آیت الله کمیلی خراسانی به کشور سوئیس
بسم الله الرحمن الرحیم آغاز سفر تبلیغی آیت الله کمیلی خراسانی به کشور سوئیس آیت‌الله کمیلی خراسانی روز یک‌شنبه مورخ ۲۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۸، برای انجام...