بازدیدها: 298

دانلود صوت شرح درس کتاب مصباح الشریعه آیت الله کمیلی

عنوان مطلبتاریخ سخنرانیحجم فایل (مگابایت)مدت سخنرانیدانلود
باب 05- ذکر1396/03/24(نوزدهم رمضان 1438)6.0500:26:26
باب 18- آداب سلام نماز1395/10/0611.200:24:34
باب 28- آسایش و راحتی1397/02/021000:21:55
باب 29- قناعت1396/03/29(بیست و چهارم رمضان 1438)5.5800:24:22
باب 40- عجب (بخش اول)1396/03/13(هشتم رمضان 1438)3.7300:0854
باب 40- عجب (بخش دوم)1396/03/14(نهم رمضان 1438)6.1400:17:25
باب 44 - آداب خوابیدن (بخش اول)1396/03/06 ( اول رمضان 1438)13.500:39:00
باب 44 - آداب خوابیدن (بخش دوم)1396/03/07 (دوم رمضان 1438)12.400:36:17
باب 46- کلام و گفتار1396/03/16(یازدهم رمضان 1438)10.400:22:45
باب49 - غیبت (بخش اول)1396/03/08 (سوم رمضان 1438)13.700:25:29
باب49 - غیبت (بخش دوم)1396/03/08 (سوم رمضان 1438)7.6400:33:21
باب 54- اخذ و بخشیدن1396/03/19(چهاردهم رمضان 1438)8.8200:21:37
باب 61 - خوش اخلاقی1396/03/17(دوازدهم رمضان 1438)5.4300:11:31
باب 65- خشیت1396/03/21(شانزدهم رمضان 1438)10.400:25:42
باب 68- شناخت پیامبران1396/03/22(هفدهم رمضان 1438)9.6100:23:35
باب 70- حرمت مسلمانان1396/03/24(نوزدهم رمضان 1438)6.3900:15:58
باب 73- وصیت (بخش اول)1396/03/09 (چهارم رمضان 1438)5.4700:23:55
باب 73- وصیت (بخش دوم)1396/03/10 (پنجم رمضان 1438)4.3500:18:59
باب 74- صدق و راستی1396/03/18(سیزدهم رمضان 1438)9.6100:41:59
باب 79- توبه و انابه (بخش اول)1396/03/08 (سوم رمضان 1438)25.100:27:22
باب 79- توبه و انابه (بخش دوم)1396/03/09 (چهارم رمضان 1438)22.300:27:50
باب 82- تقوا (بخش اول)1396/03/10 (پنجم رمضان 1438)15.900:17:25
باب 82- تقوا (بخش دوم)1396/03/12 (هفتم رمضان 1438)9.8400:12:05
باب 88- بیم و امید (بخش اول)1396/03/11 (ششم رمضان 1438)15.200:22:00
باب 88- بیم و امید (بخش دوم)1396/03/12 (هفتم رمضان 1438)6.1200:26:43
باب 90- بلا و گرفتاری (بخش اول)1396/03/13(هشتم رمضان 1438)4.1700:18:11
باب 90- بلا و گرفتاری (بخش دوم)1396/03/14(نهم رمضان 1438)6.2000:17:35
باب 94- دروغ1396/03/18(سیزدهم رمضان 1438)1500:10:56
باب 95- معرفت1396/03/28(بیست و سوم رمضان 1438)7.8100:19:29