پايگاه اطلاع رساني حضرت آيت الله حاج شيخ محمد صالح كميلي خراساني

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

هو ... ( دیوان شمس)


 

 

 

«هوالاول هوالآخر هوالظاهر هوالباطن»

به غیر از هو و یا من هو دگر چیزی نمی دانم

ز جان عشق سرمستم ، دوعالم رفت از دستم

بجز رندی و قلاشی نباشد هیچ سامانم

اگر در عمر خود روزی دمی بی او برآوردم

از آن وقت  و از آن ساعت  ز عمر خود پشیمانم

 

دویی از خود بیرون کردم یکی دیدم دو عالم را
یکی جویم , یکی گویم , یکی دانم , یکی خوانم

 

مکانم لا مکان باشد نشانم بی نشان باشد
نه تن باشد نه جان باشد که من از جان جانانم

 

نه از دنیی نه از عقبی نه از جنت نه از دوزخ
نه از ادم نه از حوا نه از فردوس رضوانم
در حال ملاحظه: متون عرفانی اشعار عرفاني اشعار پارسي هو ... ( دیوان شمس)