منو

وب سايت تخصصی عرفان عملی شیعی

منو

خاطراتی با اهل معرفت

تازه ترین نوشته ها

اخلاص

بسم‌الله الرحمن الرحیم لاحول و لا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی‌الله علی محمد و آله...

متن کامل

الله گویان

ای دل چه اندیشیده‌ای در عذر آن تقصیرها زان سوی او چندان وفا زین سوی تو چندین جفا زان سوی او چندان کرم زین سو خلاف...

متن کامل

خمار مستی

همه عمر برندارم سر از این خمار مستی که...

متن کامل

در آرزوی تو

در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم بدان...

متن کامل

مرنج و مرنجان

آرزو دارم که گر گل نیستم، خاری...

متن کامل

انتشار چندین صوت از مرحوم عارف کبیر سید هاشم حداد (ره)

تعدادی از قرائت های جناب سید هاشم حداد...

متن کامل

جدول مراقبه قلبی

عکس های ارسالی مربوط به دست خط مبارک حضرت...

متن کامل

اتصال

بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول و لا قوة...

متن کامل

تواضع

بسمالله الرحمن الرحيم ولا حول و لا قوة...

متن کامل

ذكر

بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول و لا قوة...

متن کامل

آثار و تالیفات حضرت استاد

مبانی عرفان عملی

مرور کلی